Privacy

Deze privacyverklaring is een wettelijke verplichting, omdat u op deze website mogelijk persoonsgegevens achterlaat. Dit is in dat geval noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en wij doen dit dus op basis van uw toestemming. En voorts zullen uw naam en e-mailadres vanzelfsprekend bij de ontvanger bekend raken, wanneer u een e-mailbericht aan info@devergetencommando.nl stuurt.
Persoonsgegevens vult u bovendien in op de bestelpagina. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het bestel- en betaalproces mogelijk te maken. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de informatie die u op deze pagina deelt, berust overigens bij boekenbestellen.nl.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld: communicatie en bestellingen.
Gegevens worden nooit aan derden verstrekt, met uitzondering van situaties waarin sprake is van een wettelijke verplichting. Misbruik van gegevens en ongeoorloofde openbaarmaking ervan zijn dus niet aan de orde.
Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, en voor uw gebruiksgemak.